Zarząd

Kierowanie pracami Fundacji leży w gestii Zarządu, w którego skład wchodzą:

dr inż. Mariusz Winiecki (prezes) jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowcą na Politechnice Poznańskiej. Mieszkaniec Szubina, od 2007 r. bada historię miejscowych obozów jenieckich. W roku 2017 za wytrwałą działalność  propagującą wiedzę o obozach jenieckich w Szubinie został uhonorowany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. Absolwent Politechniki Poznańskiej (doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Mechanicznej), ukończył studia podyplomowe ‘Biomateriały – materiały dla medycyny’ (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz ‘Organizacja i Zarządzanie’ (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

mariusz.winiecki@szubinpowcamps.org

Susanna Bolten Connaughton (wiceprezes i córka byłego jeńca ppor. Seymoura Boltena) pisze książkę poświęconą wojennym doświadczeniom jej ojca. Pracowała w sektorze publicznym i prywatnym w marketingu, reklamie i zarządzaniu organizacjami non-profit, w Stanach Zjednoczonych i za granicą, w tym w Departamencie Stanu USA jako dyrektor wykonawczy amerykańskiej Komisji ds. UNESCO. Jest absolwentką Pomona College i uzyskała tytuł Master of Business Administration na Northwestern University's Kellog Graduate School of Management.

susanna.connaughton@szubinpowcamps.org

dr Jan Daniluk
(członek Zarządu) jest historykiem i absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Hevelianum, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Historii i Dziedzictwa Kulturowego. Badacz historii Gdańska i Sopotu (XIX i XX w.), zajmuje się także historią ziem polskich wcielonych do Rzeszy oraz dziejami Prus Wschodnich (1933-1945). W szerszej perspektywie bada policję doby III Rzeszy, SS, SA i jeńców wojennych w niewoli niemieckiej.

 jan.daniluk@szubinpowcamps.org

Katarzyna Kacprzak (członek Zarządu) jest genealożką, filolożką i przewodniczką turystyczną, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi firmę zajmującą się poszukiwaniami genealogicznymi, jako przewodnik specjalizuje się w historii Żydów polskich oraz w turystyce genealogicznej.

katarzyna.kacprzak@szubinpowcamps.org


Image

Członkowie Zarządu (od lewej): dr Jan Daniluk, Susanna Connaughton oraz dr Mariusz Winiecki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika.
Czytaj więcej… Akceptuję